Diensten


Veel woningen, bedrijfspanden en gebouwen bevatten houten en stalen onderdelen. Deze zijn geverfd om ze te beschermen tegen allerlei schadelijke invloeden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de weersinvloeden en de luchtverontreiniging.


Periodiek onderhoud helpt u om groot onderhoud met jaren uit te stellen. U bespaart uzelf daardoor dus onnodig hoge kosten.


Naast incidentele opdrachten, bieden wij u ook de mogelijkheid om een onderhoudscontract op maat met ons af te sluiten.


Wat is een onderhoudscontract op maat?


Dit concept bestaat uit een onderhoudscontract,

dat puur gericht is op de wensen van u als klant.


Samen met u stellen wij een onderhoudsplan op

voor een periode van 5 tot 10 jaar, waarbij uw

huis of bedrijfspand jaarlijks door ons wordt

onderhouden. Hierdoor heeft u er zelf geen

omkijken meer naar en spreidt u de kosten over

de duur van het contract. U bent dus voor een

vast bedrag per maand verzekerd van een goed

onderhouden woning, bedrijfspand of gebouw.

De waarde van uw bezit zal hierdoor behouden

blijven en soms zelfs stijgen.


U kunt het contract elk jaar opzeggen, verlengen of aanpassen. U zit dus niet vast aan een langdurige verplichting, maar u kunt invloed blijven uitoefenen op het contract. Het is en blijft dus écht een contract op maat.


Dankzij een onderhoudscontract verkeert uw (bedrijfs)pand altijd in een goede staat en komt u niet meer voor verrassingen te staan, waar vaak grote kosten aan vast zitten. Wij inspecteren jaarlijks voor u de staat van het onderhoud en herstellen eventuele gebreken in uw schilderwerk.


UTB Services

Schilder- & onderhoudswerken met visie

Hoe werkt het?


Het eerste jaar:
Een grote schildersbeurt, waarbij wij al uw schilderwerk naar behoren uitvoeren met hoogwaardige producten. Wij herstellen tevens eventuele gebreken en noteren dit in een logboek. Met behulp van dit logboek blijven wij altijd goed op de hoogte van de ontwikkelingen en de werkzaamheden.


Het tweede jaar:
Een inspectie en een schoonmaakbeurt. Wij reinigen al het schilderwerk en controleren dit op eventuele gebreken. Waar nodig herstellen wij dit meteen en noteren wij dit in het logboek.


Het derde jaar:
Dezelfde procedure als in het tweede jaar.


Het vierde jaar:
Een inspectie en een schoonmaakbeurt. Tevens schilderen wij de liggende delen én onderdelen die veel te lijden hebben, zoals dakkapellen, dakgoten, windveren, enzovoort.


Het vijfde jaar:
Een inspectie en een schoonmaakbeurt.


Het zesde jaar:
Een gehele schildersbeurt.

Boven:

Trap in aanbouw


Links:

Trap tijdens opening

Smallandstraat 30 Rotterdam     |     Telefoon: 010 841 02 45     |     Mobiel: 06 41 98 66 54     |     E-mail: info@utbservices.nl